شمشیر بازی ایران و....
هنر شمشیربازی

از همان زمانی که بشر پا به عرصه وجود گذاشت، دفاع از زندگی خود در وجود او پیدا شد. و برای این منظور سعی و کوشش کرد تا وسیله ای برتر برای دفاع از خود بسازد. و درنتیجه موفق به ساخت شمشیر شد. و در عصر تمدن های باستانی دنیا از جمله مصر، ژاپن، روم و ایران شمشیر های مختلفی ساخته شد.

ولی در آغاز قرن شانزدهم در اروپا قدم بزرگی بطرف هنر شمشیربازی برداشته شد و شمشیر امروزی فلوره در دربار لوئی شانزدهم به معرض مسابقه گذاشته شد و اصول و قوانین فلوره امروزی از همان دوره باقی مانده است.

در سال 1870 یکی از استادان شمشیربازی فرانسه ماسک را مورد استفاده قرار داد. و در قرن هجدهم شمشیربازی بصورت کلاسیک درآمد و اولین قوانین در سال 1814 توسط فدراسیون اسکریم (شمشیربازی) بین المللی ثبت شد. و اولین مسابقات المپیک در سال 1894 برگزار گردید.

بتدریج شمشیرها الکتریکی شدند و سرعت، انعطاف پذیری، جابکی در حرکات پا جایگزین حرکات قدیمی شد. و این تفکر مطرح که یک شمشیرباز خوب باید خصوصیات زیر را دارا باشد:

فکر صحیح، تکنیک قوی، سرعت، متانت و بردباری

رشته های مختلف شمشیربازی

1- فلوره

   

شمشیر فلوره اسلحه ایست نفوذی و حرکت های تهاجمی آن شمشیر فقط و فقط با نوک آن صورت می گیرد. هدف قابل قبول سینه و پشت می باشد. پاها، دست ها و سر در فلوره جزو هدف به حساب نمی آیند.

          

2- اپه

        

شمشیر اپه نیز اسلحه ایست نفوذی و حرکت های تهاجمی آن شمشیر فقط و فقط با نوک آن صورت می گیرد. هدف قابل قبول شامل کل بدن شمشیرباز از جمله لباس و وسایل او می باشد.

      

3- سابر

   

شمشیر سابر اسلحه ای است نفوذی و برشی و ضربه های برشی هم با با لبه تیز (جلویی) و هم با لبه عقبی تیغه زده می شود. هدف قابل قبول شامل بالاتنه شمشیرباز می باشد. سر و دست ها هم جزو هدف به حساب می آیند.

      

لوازم مورد نیاز

1- لباس شمشربازی (هر سه رشته)

2- ماسک

3- دستکش

4- وست (جلیقه) الکتریک (فلوره و سابر)

5- سیم الکتریک

زمین بازی (پیست شمشیربازی)

طول آن 14 متر بوده، بطوریکه هر بازیکن در فاصله 2 متری خط مرکزی قرا ر گرفته و برای عقب نشینی 5 متر در اختیار دارد، بی آنکه از مرز عقبی پیست با هر دو پا خارج شود. عرض پیست بین 5/1 تا 2 متر می باشد.

نحوه بازی

انفرادی

بازی های مقدماتی بصورت جدول (پول) دوره ای برگزار می گردد. و هر بازیکنی که بتواند در عرض 3 دقیقه 5 ضربه به حریف بزند برنده بازی خواهد بود.

پس از این مرحله با تعیین رده بندی مقدماتی کلیه بازیکنان شرکت کننده بازی ها وارد مرحله حذفی می شوند. بازی های این مرحله 15ضربه ای بوده و در سه راند 3 دقیقه ای انجام می شود. برنده به دور بعدی صعود و بازنده از دور مسابقات حذف می شود.

تیمی

هر تیم از 3 بازیکن اصلی و یک بازیکن رزرو (یا بدون رزرو) تشکیل می شود. بازی های تیمی بصورت رالی انجام می پذیرد و بازیکنان هر دو تیم در طی 9 بازی 5 ضربه ای با هم بازی می کنند. زمان هر بازی 3 دقیقه می باشد و هر تیمی که بتواند ضربه 45 را زودتر از حریف بزند برنده بازی خواهد بود.

+ نوشته شده در  چهارشنبه شانزدهم آذر ۱۳۹۰ساعت 18:44  توسط موسوی  |